Οικογενειακός Ιατρός – Στενός Δημήτρης

 Ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

για όλη την οικογένεια.

Γενική Ιατρική – Γενικός Ιατρός Δημήτριος Στενός στην Χαλκίδα.

εικόνεςΣΙΛΟΥΤΕΣ (305)

    Συμβεβλημένος για τα μέλη με Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό