Παιδιατρικά

Παρακολούθηση ανάπτυξης και εμβολιασμός για παιδιά από 3 μηνών και πάνω.
Επείγοντα περιστατικά (πυρετός, άλγος , αλλεργίες,κακώσεις κ.α.) από 3 μηνών και πάνω.
Έκδοση πιστοποιητικών υγείας
pediatrician