Γυναικολογικά

Κλινική εξέταση μαστού (σε συνδυασμό με ακτινολογικό έλεγχο όπου ενδείκνυται)

Τεστ Παπ ,αντιμετώπιση κολπικών συμπτωμάτων-καλλιέργεια κολπικού υγρού.

Τοποθέτηση κολπικού πεσσού όπου επαρκεί για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης μήτρας.

Τέστ εγκυμοσύνης.

ovaries