Καρδιολογικά

 

456456

 

 

 

 

 

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με Ηλεκτροκαρδιογράφο , 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης και Doppler χειρός.

Αρχική διάγνωση και παρακολούθηση  Στεφανιαίας νόσου, Καρδιακής Ανεπάρκειας , Αρρυθμιών, Περιφερειακής αγγγειακής νόσου, Υπερλιπιδαιμίας κ.α.