Παθολογικά

Εξυπηρετούνται επείγοντα περιστατικά, λοιμώξεις,αιφνίδιο η υποξύ άλγος.
Χρόνια νοσήματα όπως αρτηριακη υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερουριχαιμία.
Διερεύνηση συμπτωμάτων όλων των  συστημάτων.
Έκδοση πιστοποιητικών υγείας.

doct