Χειρουργικά

Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών , συρραφή τραυμάτων, αλλαγές σε μετεγχειρητικούς ασθενείς, διάνοιξη αποστημάτων, αφαίρεση ξένων σωμάτων.

Μικροεπεμβάσεις όπως αφαίρεση σπίλων(ελιές), κύστες και λοιπών μορφωμάτών για ιστολογική τεκμηρίωση.Βιοψίες δέρματος.

Διαφοροδιάγνωση και αρχική αντιμετώπιση περιπρωκτικών παθήσεων όπως αιμορροιδοπάθεια , περιεδρικά αποστήματα, ραγάδα δακτυλίου κ.α.

 

surgery-tools