ΩΡΛ

Ωτορινολαρρυγγολογικά

Πραγματοποιείται άμεση φαρυγγοσκόπηση, ρινοσκόπηση, ωτοσκόπηση.

Καθαρισμός , διάγνωση, αντιμετώπιση παθήσεων ωτός.

Διάγνωση , αντιμετώπιση παθήσεων στοματοφάρρυγγα και ρινός.

Διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου.